เลือกของขวัญ ของพรีเมี่ยม อย่างไร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ถ้าจะให้ของกับใครสักคน แล้วอยากจะให้ผู้รับประทับใจมากที่สุด ก็ต้องให้เป็น ของพรีเมี่ยม หรือว่าของราคาแพงเท่านั้น ซึ่งของประเภทนี้ทุกคนเข้ามใจดีอยู่แล้ว ว่าเป็นของที่หายาก เป็นของที่มีราคาสูง เป็นสิ่งที่คนอยากจะได้มาครอบครองอยู่แล้ว แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีครอบครอง เพราะเรื่องทุนทรัพย์ เป็นต้น แต่ถ้ามีใครสักคนที่ให้ของเหล่านี้กันเขา บอกเลยว่าจะทำให้ตัวของผู้รับมีความประทับใจที่สูงมากๆ  ทำไมต้องเลือกของขวัญเป็นของพรีเมี่ยม  ความจริงการจะให้ของกับใครสักคนนั้น เราไม่จำเป็นต้องให้เป็นของพรีเมี่ยมเสมอก็ได้ ของอะไรก็ให้ได้ทั้งนั้น แต่การให้ของธรรมดาที่เป็นสินค้าทั่วไป กับการให้ของที่เป็นของพรีเมี่ยม…