พื้นที่ที่เรานั้นอาจจะ “ลืมทำความสะอาด”

ปัจจุบันนั้้นในการทำความสะอาดนั้น เรานั้นมักจะทำความสะอาดในพื้นที่ที่ใหญ่ ๆ ไว้ก่อน หรือ พื้นที่ที่มองเห็นได้ง่าย แต่ว่าบางทีเรานั้นอาจจะลืมในการทำความสะอาด บางพื้นที่จนทำให้บางทีนั้นพื้นที่นั้นอาจจะมีการสะสมของเชื้อโรคก็ได้ ด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้จะเป็นเครื่องย้ำเตือนเหล่าผู้อ่านทุกท่าไม่ให้ลืมทำความสะอาดในพื้นที่เหล่านี้เพื่อทำให้บ้านของเรานั้นมีการทำความสะอาดที่ดี และ มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน   ฟองน้ำล้างจาน   แน่นอนว่าฟองน้ำล้างจานนั้นเป็นหนึ่งในเครื่องทำความสะอาดที่เรานั้นใช้กันเป็นประจำอย่างแน่นอน แต่ถ้าหากว่าเราใช้งานเพียงอย่างเดียว ไม่มีการทำความสะอาดเลย อาจจะทำให้เชื้อโรคนั้นสะสม และ มีเชื้อโรคมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการทำความสะอาดฟองน้ำ…