ประกันชั้น 3 ราคาถูกแบบนี้จะเหมาะกับใคร ?

ใครที่ใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ นอกเหนือจากการทำประกันรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. แล้ว เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านอาจจะเคยรู้จักกับประกันรถยนต์ภาคสมัครใจในรูปแบบต่าง ๆ มาบ้าง ไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ชั้น 1, 2 และ 3 รวมไปถึงประกันภัยรถยนต์แบบ 2+ กับ 3+ ที่เพิ่มขอบเขตความคุ้มครองให้กับลูกค้าอีก…